Must-See Photos from Sochi Olympics: Day 18

  • Share
  • Read Later

More Photography from Time

1 comments
PANATAG
PANATAG

anooo badddddddddddddd  boss at*

pandi bulacan'

boss t! puede bang mahingi ang pang unawa  mo 

sa ikapagbubunga ng kapanatagan  at ma-inform ang concerned authorities & "secsering"

bihira pong dumating ang pagkakataon tulad  ng "22/2'" at higit na mas mabuti kung maisusulit ang oras/panahon ng nakararami

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 319 other followers